FOTOGRAFIE EXPOSITIE / EXHIBITION


2021/2022: Tentoonstelling / Exhibition

Tresoar, Leeuwarden

Video impressie expositie
SOAN-Heit, in moeting (zie info/nieuws)

foto’s en gedichten ZOON-Vader
photo’s and poetry SON-Father


A’dam toren

A’dam toren

bundel ’Wylde Blommen’
2021: Presentatie / Presentation

KUNSTRAI AMSTERDAM (zie www.gallerynine.nl)
Gallery 9 contemporary art, Amsterdam
Art fair Amsterdam


   science park 1

   motel one 1


   science park 2

   motel one 22020: Duo tentoonstelling / Exhibition

OUT OF THE BOX (zie info/nieuws)
Schilderijen / paintings
Foto's / photos
Mark Haagmans  www.markhaagmans.com
Simon Haringa   www.simon-haringa.nl


Mark Haagmans

Mark Haagmans

Simon Haringa


Mark Haagmans

Simon Haringa

Simon Haringa


Mark Haagmans

Simon Haringa

Simon Haringa


Mark Haagmans

Simon Haringa

Simon Haringa


Mark Haagmans

Simon Haringa

Simon Haringa


Mark Haagmans

Simon Haringa

Simon Haringa


Mark Haagmans

Mark Haagmans

Simon Haringa


Mark Haagmans

Simon Haringa

Simon Haringa


Mark Haagmans

Mark Haagmans

Simon Haringa

Mark Haagmans

Simon Haringa

Simon Haringa


Mark Haagmans

Simon Haringa

Simon Haringa


2019: Tentoonstelling / Exhibition

Gallery 9 contemporary art, Amsterdam
ABSTRACTS (zie www.galerynine.nl)

een keuze uit abstract werk
a choice from abstract work


2017: Tentoonstelling / Exhibition

Amstelkerk, Amsterdam
AMSTERDAM MOBIEL (zie info/nieuws)

reisverslag, geïllustreerd met eigentijdse ansichtkaarten
travelogue, illustrated with instant postcards


2011-2015: Visuele dagboeken / Visual Diaries

Auto-Mobile (zie info/nieuws)

visuele aantekeningen van de wereld om hem heen
visual notes of his surrounding world