INFORMATIEINFORMATION

Simon Haringa (geb.1953) studeerde in 1996 af aan de Nederlandse Film en Televisie Academie te Amsterdam. Hij werkt als documentairemaker en als leraar audiovisuele media. Centraal thema in zijn werk is de zoektocht van de mens naar een betere en mooi(ere) wereld of het verlies ervan. Terwijl in zijn films personen een hoofdrol spelen, ligt de nadruk in zijn foto's op de omringende omgeving. Mensen lijken toevallig in het beeld voor te komen. Simon Haringa (b.1953) graduated in 1996 from the Dutch Film and Television Academy in Amsterdam. He works as a documentary-filmmaker and teacher (audiovisual media). Central theme in his work is the quest of man for a better and more beautiful world or the loss of it. While in his films people play a major role, the emphasis in his photographic work often is on the surrounding environment. People then seem to occur by accident in the image.
Project
In Auto-Mobile (2011-2015) fotografeert hij met een mobiele telefoon. Zijn fascinatie ligt niet bij het perfect vormgeven van beeld maar bij toevalligheid. Niet de technische mogelijkheden van een camera of het ideale standpunt bepalen het resultaat van zijn fotografie maar zijn individuele manier van kijken. Het filteren van beelden is voor Simon altijd een automatisme geweest en hij legt dit proces nu ook vast. Tijdens normale, dagelijkse activiteiten maakt hij visuele aantekeningen van de wereld om hem heen en verzamelt deze in dagboeken. Licht, kadrering en een zoomlensje zijn de enige hulpmiddelen. Een zekere onvoorspelbaarheid en imperfectie van de beelden zorgen voor vervreemding. De foto's hebben daardoor een eigen realiteit en geven eerder een gevoel weer. In Auto-Mobile (2011-2015) he takes photo's with a mobile phone. His fascination lies not with the perfect shaping of the image but with coincidence. Not the technical capabilities of a camera or the ideal angle determine the outcome of his photography but his individual point of view. For Simon constantly filtering images always has been an automatism and now he also captures this process. During normal, daily activities he takes visual notes of his surrounding world and collects them in diaries. Light, framing and a zoom-lens are his only tools. A certain unpredictability and the imperfection of the images create estrangement. Therefore the photo's have their own reality and reflect more often a feeling.
Expositie
AMSTERDAM MOBIEL en AMSTERDAM MOBIEL/STORK (2017)
De tentoonstelling is een verzameling beelden, die laten zien hoe Simon zich door Amsterdam beweegt. Ze vertellen het verhaal van één van de vele mensen die in de stad onderweg is. Samen vormen ze een persoonlijk reisverslag, geïllustreerd met eigentijdse ansichtkaarten.

The exhibtion is a collection of images, that show how Simon moves about through Amsterdam. They tell a tale of just one of the many people making their way through the city. The collection of photos presents a personal travelogue, illustrated with instant postcards.
De mobiele telefoon maakt het mogelijk om direct te reageren op de indrukken die hij opdoet van zijn omgeving en hij brengt het (stads) landschap terug naar vorm, licht en kleur. De foto's laten verstilling zien en plekken waarin mensen bij toeval lijken voor te komen, verdiept in hun eigen gedachten. The mobile phone makes it possible for him to interact directly with the impressions he gets from his surroundings. He breaks down the urban landscape to the basic elements of form, light and colour. The photos show scenes of serenity, with the occasional human, lost in his or her own thoughts.


ABSTRACTS / gallery 9 contemporary art (2019)informatie zie website www.gallerynine.nl