>
INFORMATIEINFORMATION

Simon Haringa (geb.1953) studeerde in 1996 af aan de Nederlandse Film en Televisie Academie te Amsterdam.
Hij werkt als fotograaf, documentairemaker en als leraar audiovisuele media.

Centraal thema in zijn werk is de zoektocht van de mens naar een betere en mooi(ere) wereld of het verlies ervan. Terwijl in zijn films personen een hoofdrol spelen, ligt de nadruk in zijn foto's op de omringende omgeving. Mensen lijken toevallig in het beeld voor te komen.

Vanaf 2017 exposeert Simon regelmatig. Zijn werk laat een zoektocht zien naar stilte en rust uitmondend in abstracte beelden
Simon Haringa (b.1953) graduated in 1996 from the Dutch Film and Television Academy in Amsterdam.
He works as a photographer, documentary-filmmaker and teacher (audiovisual media).

Central theme in his work is the quest of man for a better and more beautiful world or the loss of it. While in his films people play a major role, the emphasis in his photographic work often is on the surrounding environment. People then seem to occur by accident in the image.

From 2017 Simon exhibits regularly. His work shows a quest for silence and tranquility resulting in abstract images

(2022) KunstRai Amsterdam Presentatie / Gallery 9 contemporary art
14.04.2022 > 18.04.2022 ( www.gallery.nine.nl)Art fair Amsterdam

(2022) LENTE-EXPOSITIE / gallery 9 contemporary art groepstentoonstelling
10.02.2022 > 23.04.2022 ( www.gallery.nine.nl) group exhibition

(2021) SOAN-Heit, in moeting

15-11.2021 > 23-04.2022
Foto's, (friese) gedichten

Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
www.tresoar.nl
In de tentoonstelling SOAN-Heit komen twee werelden bij elkaar. Die van Simon Haringa (1953, Amsterdam) en die van zijn vader Harmen Haringa (1920-2000, Heeg). Er zijn 24 drieluiken te zien, bestaande uit 2 foto's en een gedicht. De bezoeker kijkt mee door de ogen van Simon, die zoekt naar rust en balans in een grote, hectische wereld. Twintig jaar na zijn dood, sluit Harmen postuum aan bij de foto's van zijn zoon met zijn Friese gedichten. Hij laat daarin zien hoe hij zich verhoudt ten opzichte van zijn omgeving, zijn geloof en ook zijn terugkerende twijfel.

a meeting of son Simon with father Harmen (†) in photography and poetry


(2021) KUNSTRAI AMSTERDAM

Presentatie / Gallery 9 contemporary art
08.09.2021 > 12.09.2021 ( www.gallery.nine.nl)
Art fair Amsterdam

(2020) OUT OF THE BOX

14-01.2020 >
digitale duo tentoonstelling

digital collaborative exhibition
Schilderijen en foto's. Deze tentoonstelling zou worden gehouden tijdens de Gay Pride Amsterdam (2019). Wegens Covid-19 kon deze niet doorgaan
Paintings and photo's.This exhibition was to be held during Gay Pride Amsterdam (2019). Due to Covid-19 it could not take placeBij 'homo-kunst' wordt vaak naaktheid en erotiek, intimiteit of activisme verbeeld. Voor Simon en Mark is dit te beperkt. Hùn oog valt op lijnenspel van huizen en straten, een mooie lichtval of een vergeten hoek. Een bouwwerk in een verlaten landschap trekt altijd hun aandacht. Zij zien schoonheid in het gewone.

Simon fotografeert met een mobiele telefoon. Het levert schilderij-achtige foto's op van een alledaagse, verstilde omgeving.

Mark schildert deze met fotografische precisie en zorgt dààrmee voor verwarring en verwondering.

De mannen kenden elkaars werk niet maar hun blik overlapt elkaar op wonderlijke wijze. Mark en Simon voegen iets toe aan 'traditionele' homo-kunst. Hun werk wordt niet bepaald door hun seksuele geaardheid. Zij kijken 'out of the box'.ù


'Gay art' often tends to be depictions of nudity, eroticism, intimacy or activism. Simon and Mark find this too restrictive.Their inspiration is gleaned rather from the juxtaposition of houses and streets, interesting lights and shadows or a forgotten corner. An abandoned object in a deserted landscape will always draw their attention. They see beauty in the mundane.

Simon's paintbrush is his mobile phone. His snapshots of everyday, stationary subjects are like a still-life painting.

Mark choses similar themes and then sets them on the canvas with amazing photographic precision.

These artists were unaware of each other's work until just recently, despite the synergies and their complementary inspiration. Mark and Simon expand the definition of "gay art." Their work is not limited by their sexual preference. Rather, they think 'out of the box'.

Mark Haagmans: www.markhaagmans.com


(2021) ZOMEREXPOSITIE / gallery 9 contemporary artgroepstentoonstelling

20.07.2021 > 28.08.2021 (www.gallerynine.nl)

group exhibition


(2020) ZOMEREXPOSITIE / gallery 9 contemporary artgroepstentoonstelling

20.06.2020 > 29.08.2020 (www.gallerynine.nl)

group exhibition


(2019) ABSTRACTS / gallery 9 contemporary artvorm, licht, kleur

11.05.2019 > 15.06.2019 (www.gallerynine.nl)

form, light, colour(2017) AMSTERDAM MOBIEL en AMSTERDAM MOBIEL/STORK

05-01.2017 > 30-01.2017
08-01.2017 > 30-09.2017
De tentoonstelling is een verzameling beelden, die laten zien hoe Simon zich door Amsterdam beweegt. Ze vertellen het verhaal van één van de vele mensen die in de stad onderweg is. Samen vormen ze een persoonlijk reisverslag, geïllustreerd met eigentijdse ansichtkaarten.

The exhibtion is a collection of images, that show how Simon moves about through Amsterdam. They tell a tale of just one of the many people making their way through the city. The collection of photos presents a personal travelogue, illustrated with instant postcards.
De mobiele telefoon maakt het mogelijk om direct te reageren op de indrukken die hij opdoet van zijn omgeving en hij brengt het (stads) landschap terug naar vorm, licht en kleur. De foto's laten verstilling zien en plekken waarin mensen bij toeval lijken voor te komen, verdiept in hun eigen gedachten. The mobile phone makes it possible for him to interact directly with the impressions he gets from his surroundings. He breaks down the urban landscape to the basic elements of form, light and colour. The photos show scenes of serenity, with the occasional human, lost in his or her own thoughts.

AUTO MOBILE
In Auto-Mobile (2011-2015) fotografeert hij met een mobiele telefoon. Zijn fascinatie ligt niet bij het perfect vormgeven van beeld maar bij toevalligheid. Niet de technische mogelijkheden van een camera of het ideale standpunt bepalen het resultaat van zijn fotografie maar zijn individuele manier van kijken. Het filteren van beelden is voor Simon altijd een automatisme geweest en hij legt dit proces nu ook vast. Tijdens normale, dagelijkse activiteiten maakt hij visuele aantekeningen van de wereld om hem heen en verzamelt deze in dagboeken. Licht, kadrering en een zoomlensje zijn de enige hulpmiddelen. Een zekere onvoorspelbaarheid en imperfectie van de beelden zorgen voor vervreemding. De foto's hebben daardoor een eigen realiteit en geven eerder een gevoel weer. In Auto-Mobile (2011-2015) he takes photo's with a mobile phone. His fascination lies not with the perfect shaping of the image but with coincidence. Not the technical capabilities of a camera or the ideal angle determine the outcome of his photography but his individual point of view. For Simon constantly filtering images always has been an automatism and now he also captures this process. During normal, daily activities he takes visual notes of his surrounding world and collects them in diaries. Light, framing and a zoom-lens are his only tools. A certain unpredictability and the imperfection of the images create estrangement. Therefore the photo's have their own reality and reflect more often a feeling.